در اجرای نظام واگذاری تصدی‌های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی صورت پذیرفت: واگذاری ساختمان مرکز جهادکشاورزی شهر حنا به مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی کوشاکاران دنا

در جلسه مشترک سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان به همراه رییس اداره تجهیز و نوسازی شبکه ترویج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان با مدیر جهادکشاورزی شهرستان سمیرم که در تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۰ برگزار شد، ساختمان مرکز جهادکشاورزی شهر حنا به مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی کوشاکاران دنا واگذار شد.

در این آیین مهندس حمصیان رییس اداره تجهیز و نوسازی شبکه ترویج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان ضمن تاکید بر لزوم واگذاری حداکثری وظایف تصدی‌گری بخش کشاورزی به بخش غیردولتی افزود همکاری و تعامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره (مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی) با مدیریت‌های جهادکشاورزی شهرستان‌ها موجبات تسهیل در سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و افزایش مشارکت‌های مردمی را فراهم خواهد آورد.

مهندس رضایی مدیر جهادکشاورزی شهرستان سمیرم نیز حضور مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره در مراکز جهادکشاورزی دولتی را به عنوان تعاملی سودمند برای طرفین برشمرد. وی همچنین تمایل و آمادگی خود را برای استقرار سایر مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره (مجری مراحل اداری صدور مجوزهای بخش کشاورزی) در دیگر مراکز جهادکشاورزی شهرستان ابراز نمود.

مهندس عامری سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان نیز ضمن تقدیر از اقدام پیشگامانه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سمیرم در اجرای نظام واگذاری تصدی‌های وزارت جهادکشاورزی، اظهار داشت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در نزدیک‌ترین نقطه ارتباطی با بهره‌برداران در مقایسه با سایر استان‌های کشور در زمینه اشاعه دانش در بخش کشاورزی پیشرو است و برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته طی سالیان اخیر در ایجاد شبکه خدمات کشاورزی غیردولتی و ایجاد ساز و کار ارایه خدمات در بسترهای الکترونیکی، علاوه بر کاهش چشمگیر زمان‌بری صدور مجوزهای بخش کشاورزی و کاهش هزینه‌های سفر متقاضیان دریافت خدمات در استان، شاهد ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی استان هستیم و حمایت از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون‌های اشاعه دانش از سوی دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت جهادکشاورزی، باعث تقویت ساختار شبکه فنی و مهندسی غیردولتی در بخش کشاورزی خواهد شد.

شایان ذکر است در حاشیه این آیین، سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان به همراهی مدیر و کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سمیرم از عملیات کیل‌گیری مزارع کشت ذرت علوفه‌ای این شهرستان بازدید به عمل آوردند.