در اولویت قرار دادن انتخاب مدیران عامل شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی، از بین اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

محسن حاج‌عابدی مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان طی بخش‌نامه‌ای در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان‌های استان و اتحادیه‌های کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی، شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی تولید روستایی و اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های استان اصفهان، ضرورت استفاده از ظرفیت اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به منظور ارتقای دانش در این تشکل‌ها را مورد تاکید قرار داد.

شایان ذکر است مهدی تقی‌پور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان طی نامه‌ای درتاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به مدیر سازمان تعاون روستایی استان با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به نام “تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین” و تاکید به اهمیت نقش “دانش” در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و لزوم بهره‌مندی حداکثری از دانش کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی دارای پروانه اشتغال معتبر در مدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی، استفاده بهینه از منابع پایه و مدیریت مبتنی بر دانش و فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی، خواستار ابلاغ اجرای بند ۳-۳ تفاهم‌نامه مشترک مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ به تشکل‌های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی استان شده بود.

گفتنی است بند ۳-۳ تفاهم‌نامه یاد شده بر در اولویت قرار دادن انتخاب مدیران عامل شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی، از بین اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، تاکید دارد.