دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای كشور) – نسخه اصلاح شده نشریه شماره 472

ابلاغ دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها _ اصلاحیه نشریه 472 نظام گل خانه ای كشور.

به اطلاع مدیران عامل شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی و کارشناسان صدور پروانه ی گل خانه و قارچ خوراکی می رساند؛ نسخه اصلاح شده دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای كشور) در زیر قابل استفاده می باشد: