دوره آموزشی “پرورش شترمرغ” برگزار شد

دوره آموزشی “پرورش شترمرغ” روز پنج‌شنبه مورخ 23 خرداد 1398 در محل سازمان برگزار شد.

لازم به ذکر است؛ دوره آموزشی “پرورش شترمرغ” تا تاريخ 13 تير 1398، روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته و طي يک دوره 21 ساعته در محل سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان برگزارمي شود.