دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران برگزار شد

دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران طی مدت 3 روز در محل مرکز تحقیقات شماره 2 تشکیل شد.

این دوره آموزشی به مدت 9 ساعت از تاریخ 1 لغایت 3 تیر 1398 با حضور 10 نفر از علاقه مندان به این رشته درآمدزا و با تدریس سرکار خانم مهندس افتخاری در محل مرکز تحقیقات شماره 2 برگزار شد.