دولت باید به امور تولی‌گری بپردازد/ نظام واگذاری تصدی‌های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی اجرا شود/ معتمدترین مجری وظایف تصدی‌گری بخش کشاورزی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی هستند

جلسه برنامه‌ریزی برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری امور اراضی شهرستان تیران و کرون با حضور رییس، معاون برنامه‌ریزی و سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان، مدیر جهادکشاورزی و مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان تیران و کرون روز چهارشنبه ۲۴شهریور۱۴۰۰ در محل سازمان برگزار شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تیران و کرون در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سازمان‌دهی و نظارت بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تاکید کرد این مراکز به عنوان بازوان اجرایی بخش دولتی می‌توانند انجام بخش عمده‌ای از وظایف غیرحاکمیتی بخش کشاورزی را عهده‌دار شوند. محمدحسین احمدی با اشاره به اجرای کامل طرح کاداستر اراضی کشاورزی در شهرستان تیران و کرون اظهار داشت، مراکز خدمات کشاورزی می‌توانند در به‌روز رسانی و تهیه بانک اطلاعاتی اراضی و بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان را یاری کنند. احمدی افزود مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در انجام وظایف مرتبط با امور اراضی که طی چند ماه اخیر به صورت آزمایشی در سطح شهرستان برون‌سپاری شده است، به خوبی عمل کرده‌اند و این تجربه موفق باعث شده است اعتقاد برای برون‌سپاری حداکثری وظایف تصدی‌گری بخش کشاورزی در شهرستان به مراکز تقویت شود.

کامران بقایی، معاون برنامه‌ریزی سازمان نیز با اشاره به لزوم افزایش تعاملات مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها افزود طی دو سال اخیر با برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته و برگزاری جلسات متعدد با مدیران ستادی و شهرستانی جهادکشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، سطح این هم‌کاری‌ها افزایش پیدا کرده است و نتیجه آن سهولت ارایه خدمات در بخش کشاورزی و افزایش رضایت‌مندی بهره‌برداران بوده است. بقایی تاکید کرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، ایجاد واحد رسیدگی به شکایات و پیشنهادها در سازمان و بازدیدهای میدانی بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی نظارت می‌کند و به منظور جلوگیری از بر هم خوردن فضای هم‌کاری خوب به وجود آمده و حمایت از مراکزی که متعهدانه نسبت به ارایه خدمات اقدام می‌کنند، با مراکزی که وظایف تعیین شده را در زمان مقتضی و به نحو بایسته انجام ندهند از طریق ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون تاسیس سازمان برخورد خواهد شد.

مهدی تقی‌پور، رییس سازمان با تقدیر از فضای هم‌دلی به وجود آمده بین مدیر جهادکشاورزی و مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سطح شهرستان تیران و کرون، به تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود این قانون فرصت بسیار خوبی برای نقش‌آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مرجع ارایه خدمات فنی و مهندسی، تسهیل‌گر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و پشتیبانی‌کننده تولید در بخش کشاورزی به شمار می‌آید.

رییس سازمان تاکید کرد دولت باید به امور تولی‌گری و سیاست‌گذاری بپردازد و در بخش کشاورزی با رویکرد مردمی کردن امور از ظرفیت فنی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای پروانه اشتغال و مجوز فعالیت معتبر به عنوان معتمدترین مجری برای انجام وظایف تصدی‌گری استفاده کند.

تقی‌پور تاکید کرد مقاومت‌ها در برون‌سپاری امور در بخش کشاورزی باید شکسته شود و یکی از راه کارهای آن، اجرای نظام واگذاری تصدی‌های وزارت جهادکشاورزی به بخش غیردولتی ابلاغ ۲آذر۱۳۹۸ توسط وزیر جهادکشاورزی است که پس از قریب به دو سال تا کنون اجرایی نشده است.

مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان تیران و کرون نیز ضمن ارایه گزارشی از اقدامات مرکز، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص موضوعات مرتبط با صدور مجوزهای بخش کشاورزی، برون‌سپاری امور مرتبط با طرح‌های آبخیرداری و طرح‌های آب و خاک در شهرستان ارایه کردند.

بر اساس تصمیمات این جلسه برخی از فعالیت‌های حوزه امور اراضی از جمله بازدیدهای مرتبط با مرمت و نوسازی دیوار و ساختمان‌های بناهای قدیمی در باغات و اراضی کشاورزی، مراحل اداری صدور اسناد زمین‌های کشاورزی، مراحل اداری اختصاص انشعابات به واحدهای کشاورزی و تهیه نقشه و تعیین اراضی تحت شرب چاه‌های کشاورزی در شهرستان تیران و کرون به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی واگذار شد.