رییس سازمان در جلسه کارگروه فضای سبز: پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی و بیانگر صلاحیت حرفه ای و توان اجرایی آن ها می باشد.

جلسه کارگروه فضای سبز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز سه‌شنبه 4 خرداد 1400 با حضور رییس و معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان، رییس کارگروه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی عضو کارگروه از جمله:

نماینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

رییس اداره فضای سبز شهرداری اصفهان

رییس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، فنی مهندسی و پشتیبانی استان

مسوول امور پیمانکاران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

معاون مدیریت امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

 و تعدادی از کارشناسان خبره فضای سبز

با دستور جلسه”تبیین جایگاه پروانه اشتغال سازمان در ارایه خدمات مرتبط با فضای سبز و بررسی مشکلات مشاوران و پیمانکاران فضای سبز استان اصفهان” در محل سازمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با اشاره به وضعیت دانش‌آموختگان جویای کار بخش کشاورزی تاکید کرد با معرفی دانش‌آموختگان دانشگاهی رشته های باغبانی و فضای سبز به مراکز مهارت آموزی و توان افزایی دارای مجوز فعالیت از سازمان، ایشان می ­توانند ضمن کسب مهارت به منظور ورود به عرصه های فعالیت در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز، در آینده نیز به عنوان مشاور یا پیمانکار در این بخش مشغول به کار شوند.

کامران بقایی افزود: دانش کارشناسان ماهر و آموزش دیده در شرکت های مشاور و پیمانکار فضای سبز منجر به توسعه پایدار و استانداردسازی فضاهای سبز موجود در استان و به تبع آن کاهش عوامل مخرب زیست محیطی خواهد شد.

افشین موسویان؛ رییس کارگروه فضای سبز سازمان اظهار داشت با توجه به سیاست های سازمان در خصوص لزوم حمایت و سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فضای سبز این کارگروه با تصویب شورای سازمان تشکیل شده که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، علمی و تحقیقاتی و استمرار برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات آن می­تواند زمینه ساز تصمیمات و اقدامات موثری در بهبود شرایط موجود باشد.

وی تصریح کرد استفاده از دانش و توانمندی و تخصص کارشناسان کشاورزی در امور مرتبط با فضای سبز موجبات افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع پایه به ویژه آب و سایر نهاده های مرتبط با فضای سبز را فراهم خواهد آورد.

مهدی تقی‌پور؛ رییس سازمان در این جلسه با اشاره به قوانین مصوب مجلس و تصویب ­نامه های هیات وزیران، بر لزوم ارایه پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسط کلیه مهندسان مشاور و پیمانکار فضای سبز (حقیقی و حقوقی) ، تاکید کرد و افزود به موجب مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دستگاه های دولتی موظند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری را صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آن ها ارجاع نمایند، که در این بین حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، به عهده سازمان می باشد.

رییس سازمان همچنین اظهار داشت  کلیه  دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اجرای مفاد موضوع تبصره (3) ماده (83) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند که با همراهی استانداری اصفهان تعدادی از شهرداری های استان در این زمینه همکاری های شایسته ای داشته­ اند.

مهدی تقی‌پور تصریح کرد نظر به این که عنوان محل فعالیت کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی نام دارد، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال موظفند نسبت به اخذ مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی (تخصصی فضای سبز) اقدام کنند و اعتبارسنجی پروانه اشتغال و پرداخت هزینه کلیه خدمات یاد شده توسط کارشناسان دارای پروانه اشتغال معتبر در بستر الکترونیک از طریق سانکا و بر اساس تعرفه یا فهرست بهای ابلاغ شده صورت خواهد پذیرفت که علاوه بر ایجاد امکان ارجاع کار بر اساس توان فنی و رتبه هر یک از کارشناسان، عدالت در ارجاع کار، تسهیل ارایه خدمات به متقاضیان و جلوگیری از انحراف در خصوص تعرفه های ابلاغی یا فهرست بهای ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی را نیز به همراه خواهد شد.

رییس سازمان پیشنهاد کرد به منظور نظارت بر حسن اجرای ضوابط یاد شده و همکاری در بررسی مستندات قانونی لازم به منظور جلوگیری از انحراف از ضوابط و ابطال مناقصات توسط دستگاه های نظارتی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کمیته برگزاری مناقصات فضای سبز در سطح استان حضور داشته باشد.

شایان ذکر است در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

– برنامه ریزی در خصوص برگزاری جلسات مشترک با شهرداری های استان اصفهان به منظور تبیین جایگاه پروانه اشتغال سازمان و سایر امور مرتبط با فضای سبز

برنامه ریزی در خصوص نشست مشترک با معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان و مدیرعامل سازمان پارک­ ها و فضای سبز اصفهان به منظور تهیه و ابلاغ فرمت قرارداد فیمابین پیمانکاران و کارفرمایان در بخش فضای سبز

– تهیه فهرست بهای ارایه خدمات فضای سبز در سطح استان

– تهیه ضوابط شرایط عمومی پیمان در امور مرتبط با فضای سبز

– استفاده از ظرفیت قانونی هیات بدوی انتظامی سازمان در رسیدگی به اختلافات فیمابین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران فضای سبز