رییس سازمان مرکزی طی نامه‌ای از فرمانده نیروی انتظامی خواستار شد: همکاری در نظام‌بخشی به شاغلان حرفه‌ای کشاورزی و رسیدگی به فعاليت واحدهای صنفی و تخصصی كشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، همکاری در نظام‌بخشی به شاغلان حرفه‌ای و رسيدگی به فعاليت واحدهای صنفی و تخصصی كشاورزی را خواستار شد.

در نامه شاهرخ رمضان‌نژاد به سردار اشتری آمده است: براساس قانون تاسيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی جمهوری اسلامی ايران و آیین‌نامه اجرایی آن، حفظ و حمايت از حقوق صنفی مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی و بهره‌مندان از خدمات حرفه‌ای آن‌ها، تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌های مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و كارفرمایان و بهره‌بردارن، جلوگيری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و نهايت امر رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه مهندسی كشاورزز از طريق هيات‌های بدوی و عالی انتظامی، بر عهده اين سازمان می‌باشد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است، دراجرای وظایف قانونی مذكور، اين سازمان دستورالعمل‌های خاص صنفی و حرفه‌ای از جمله شرايط و نحوه اعطای شماره نظام مهندسی، صدور پروانه اشتغال، سربرگ و تابلوی محل فعاليت را به استناد اختيارات قانون تاسیس سازمان، تدوین و تصویب نموده است و شاغلان به حرفه و خدمات تخصصی مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی پس از دريافت پروانه اشتغال از اين سازمان با رعايت ضوابط و دستورالعمل‌های صنفی و حرفه‌ای مجاز به فعالیت و ارایه خدمات تخصصی اين حوزه در مناطق شهر و روستا می‌باشند.

در این نامه رییس سازمان مرکزی درخواست کرده تا اداره كل نظارت براماكن عمومی همكاری لازم را با سازمان‌های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها در جهت نظام‌بخشی به مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظارت و رسيدگی به فعاليت واحدهای صنفی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی و برخورد با متخلفین و افراد فاقد پروانه و صلاحيت لازم مبذول نمايند.