سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، پیشگام بهبود فضای کسب و کار در بخش کشاورزی استان

در دیدار رییس و معاون برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان با دکتر اکبری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان که روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ برگزار شد، رییس سازمان ضمن ارایه گزارش صدور و تمدید مجوزهای بخش کشاورزی تاکید کرد تقویت جریان ورود سرمایه‌های مردمی و دانش‌گستری در بخش کشاورزی دو سیاست اساسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شورای پنجم است.

مهندس تقی‌پور با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی برای تسهیل و تسریع ارایه خدمات به بهره‌برداران و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، سامان‌دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مراکز مهارت‌آموزی و توان‌افزایی، مشاوران، پیمانکاران و مسوولان فنی، افزود: مجموعه تلاش‌های کارکنان سازمان و کلیه عوامل فنی دارای پروانه اشتغال، منجر شده است استان اصفهان در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ با صدور و تمدید ۸۹۲ فقره مجوز، رتبه نخست کشور را در این زمینه به خود اختصاص دهد و ضمن حذف فرایندها و استعلامات اضافه، با کاهش زمان‌بری صدور مجوزها، موجبات ورود سرمایه‌های مردمی و به تبع آن ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید و بهبود فضای کسب و کار را در بخش کشاورزی استان به ارمغان آورد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز ضمن تشکر از اقدامات موثر سازمان در بخش کشاورزی استان، تاکید کرد: انتظار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این است که به عنوان یک تسهیلگر موجبات جذب سرمایه‌های مردمی و ایجاد کسب و کارهای نوین با رویکرد اقلیم محور بودن و قابلیت ارزآوری برای کشور را فراهم آورد.

دکتر اکبری با اشاره به ظرفیت‌‌های نیروی انسانی متخصص عضو سازمان، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آمادگی دارد اجرای بخشی از طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان به ویژه در حوزه روستایی و کشاورزی را به سازمان واگذار کند.