سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان؛ حامی بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی اصفهان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان؛ حامی بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی (صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و باغبانی) اصفهان

📅زمان برگزاری: ۳۰ آذر تا ۳ دی ۱۴۰۱

⏰ساعات بازدید: ۱۴ تا ۲۰

📌اصفهان – کمربندی شرق – روبروی منطقه روشن‌دشت – محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان

✅ اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان می توانند با ارایه کارت عضویت به صورت رایگان از نمایشگاه بازدید فرمایند