صدور مجوز نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در استان اصفهان

مجوز نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در شهرستان فلاورجان استان اصفهان به نام شرکت پرتیکان بذر گستربا مدیریت دکتر سید محمد عبدالهی صادر شد.

شرکت پرتیکان بذر گستر در سال 1387 با هدف تولید بذر پیش پایه سیب زمینی (مینی تیوبر) به روش کشت بافت گیاهی تاسیس شد و با تکثیر بذر پایه سیب زمینی در سطح وسیع در مزرعه گسترش یافت و پس از استقرار، با تجهیز و راه اندازی امکانات آزمایشگاهی و گل خانه ای مناسب توانست در زمینه اصلاح سبزی، صیفی جاتی و محصولاتی از جمله سیب زمینی، خیار و … گام بردارد و در کنار اهداف اصلاح نباتات، تولید نشای صیفی جات از طریق کشت بافت نیز از اقدامات شرکت می باشد.

همچنین استفاده از روش های بیوتکنولوژی نظیر تولید گیاه هاپلوئید و دبل هاپلوئید که می تواند فرایند اصلاح گیاهان فوق را تسریع بخشد نیز، جزو برنامه های پیش روی شرکت می باشد.

در حال حاضر 5 نفر کارشناس متخصص بیوتکنولوژی، 2 نفر کارشناس گل خانه، 5 نفر کارشناس آزمایشگاهی و 10 نفر کارشناس زراعت و اصلاح نباتات در این شرکت مشغول به کار می باشند.

گفتنی است این شرکت با اخذ مجوز مرکز مهارت آموزی و توان افزایی کشاورزی در زمینه آموزش دانش آموختگان بخش کشاورزی و افزایش مهارت ایشان برای ورود به بازار کار، با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان همکاری می کند.

شرکت پرتیکان بذر گستر در نخستین رویداد استارت آپ ویکند کشاورزی استان اصفهان که در تاریخ 4 تا 6 دی 1398 توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد، در بین سایر شرکت کنندگان رتبه نخست این رویداد را احراز کرده است.لازم به ذکر است استان اصفهان تا تاریخ 23 فروردین 1400 با سازمان دهی تعداد 195 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سراسر استان و در نزدیک ترین نقاط ارتباطی با بهره برداران بخش کشاورزی، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.