صدور مجوز نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی گردشگری کشاورزی کشور در استان اصفهان

پیرو تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ به امضای نمایندگان دو طرف رسید، مجوز نخستین مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی گردشگری کشاورزی به نام خانم مهندس سمانه علیزاده صادر شد.

از اهداف تفاهم‌نامه یاد شده می‌توان به:

 برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت طرفین تفاهم‌نامه به منظور ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار

 افزایش بهره‌وری اقتصادی و تسهیل در صدور مجوزهای فعالیت گردشگری کشاورزی

 گسترش سطح دانش و استفاده از فناوری‌های جدید در فعالیت‌های گردشگری کشاورزی

اشاره نمود.

لازم به ذکر است بر اساس مفاد قید شده در این تفاهم نامه؛ وظایف مراکز خدمات کشاورزی غیر‌دولتی گردشگری کشاورزی عبارتند از:

۱  تشکیل پرونده بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی برای متقاضیان

۲ تهیه طرح‌های توجیهی، فنی و اقتصادی برای متقاضیان فعالیت گردشگری کشاورزی

۳ برگزاری دوره‌های توجیهی و بازآموزی برای متقاضیان و بهره‌برداران دریافت مجوز گردشگری بر اساس سرفصل‌های معین

گفتنی است دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۹ توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شده و از این پس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مراحل اداری صدور مجوز این نوع از گردشگری را برعهده خواهند داشت.