فراخوان ثبت نام آزمون مسوولین فنی واحد های آبزی پروری

به آگاهی اعضای سازمان در رشته شیلات با گرایش های مختلف میرساند:

در راستای اجرای ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری و با عنایت به ابلاغیه ساماندهی مسوولین فنی تولید در واحدهای آبزی پروری (شیلاتی)، متقاضیان دریافت مجوز مسوول فنی واحدهای آبزی پروری می توانند برای ثبت نام به کارتابل خود در سامانه آموزش به نشانیhttp://www.agrieng.org/sanka/ اقدام به ثبت نام کنند.

متن کامل فراخوان به شرح زیر می باشد: