مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، زمینه‌ساز هویت‌بخشی به کارشناسان کشاورزی

مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی افرند دانش پارسیان با اشاره به سازمان‌دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و صدور مجوزهای تخصصی برای واحدهای فنی و مهندسی بخش کشاورزی اظهار داشت، اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان طی سال‌های اخیر منجر به هویت‌بخشی و ارتقای منزلت اجتماعی کارشناسان کشاورزی و دامپروری و رفع تداخلات کاری و فعالیت‌های حرفه‌ای کارشناسان دامپروری و دامپزشکان شده است.

شرکت افرند دانش پارسیان دارای مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مرکز مهارت‌آموزی و مرکز انتقال تکنولوژی‌های نوین کشاورزی و منابع طبیعی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان است که با اشتغال‌زایی مستقیم برای ۲۰کارشناس کشاورزی، ضمن تولید محصولات کشاورزی و دامپروری، نسبت به ارایه مشاوره‌های فنی در این بخش نیز اقدام کرده که انعقاد قراردادهای سهم‌بری دانش از تولید در تولید گیاهان علوفه‌ای و ایجاد و مدیریت واحد ۲۰۰راسی پرورش بز شیری سانن از آن جمله است.