موسسه آموزش و ترويج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می نماید: اولين دوره مسابقه فيلم هاي كوتاه

برگزار کننده: موسسه آموزش و ترويج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

شرایط:

محتوا: موضوعات آموزشي و ترويجي بخش كشاورزي

مدت زمان فيلم: حداكثر تا دو دقيقه

كيفيت فيلم: حداقل استفاده در شبكه هاي اجتماعي

توليد شده با: دوربين موبايل، دوربين حرفه اي و نيمه حرفه اي

لازم به ذکر است فايل مورد نظر باید به همراه نام توليد كننده فيلم، نام كارشناس و زمان توليد از طريق ايميل جشنواره به آدرس mosabeghe_film@iate.ir ارسال شود.

آدرس دبيرخانه: خيابان آزادي، بين نواب ورودكي، موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، طبقه 21

تلفن دبيرخانه: 6694075-021