پروانه اشتغال فرصتی برای تحکیم جایگاه کارشناسان عضو سازمان

سومین جلسه هم‌اندیشی مسوولان سازمان با کارشناسان صنایع غذایی عضو سازمان روز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ در محل سازمان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رییس، نایب رییس و دبیر شورا و مدیر اداری و مالی سازمان تشکیل شد؛ در ابتدا رییس سازمان گزارشی در خصوص پیگیری مصوبات جلسات قبلی از جمله برگزاری جلسه با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و مکاتبه با ایشان در خصوص خدمات قابل ارایه توسط کارشناسان صنایع غذایی برای بهبود کمی و کیفی واحدها و محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی ارایه کرد و افزود: در حال حاضر سیاست سازمان؛ تحکیم جایگاه اعضای سازمان در بخش با تکیه بر قوانین و ضوابط موجود و از همه مهمتر اعتباربخشی به پروانه اشتغال کارشناسان کشاورزی است.

مهندس تقی‌پور تاکید کرد استفاده از ظرفیت قانونی که پروانه اشتغال در پیش روی کارشناسان کشاورزی قرار داده است، فرصتی برای تحقق خواسته‌های صنفی کارشناسان صنایع غذایی در خصوص ایجاد امنیت شغلی، سطح‌بندی واحدهای صنایع غذایی و ارجاع امور فنی به کارشناسان دارای رتبه متناسب با ظرفیت تولید واحد و سطح‌بندی حقوق و مزایای این کارشناسان در کسوت مشاور، مسوول فنی و کارشناس تولید، خواهد بود.

پس از تبادل نظر حاضرین در جلسه، مقرر شد ضوابط سطح‌بندی واحدهای صنایع غذایی در جلسه بعدی بررسی شود.