پروانه تاسیس گل خانه های با مساحت كمتر از یك هكتار

نامه ارسالی از طرف مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان در خصوص پروانه ی تاسیس واحدهای گل خانه ی با مساحت کمتر از یک هکتار.

به اطلاع کلیه فعالان بخش کشاورزی و کشت گلخانه ای می رساند؛ تصویر نامه ارسالی از طرف مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان در خصوص پروانه ی تاسیس واحدهای گل خانه ی با مساحت کمتر از یک هکتار، در زیر قابل مشاهده می باشد.

تاکید میشود در صورت رعایت شرایط اعلام شده در نامه ی فوق الذکر، اخذ استعلام از اداره ی کل حفاظت محیط زیست استان صرفاً برای پروانه ی تاسیس واحد های گل خانه ی با مساحت کمتر از یک هکتار الزامی نمیباشد.