کارشناسان، شاغلان و بهره‌برداران بخش کشاورزی زیر چتر بیمه اجتماعی

جلسه هم‌اندیشی به منظور ایجاد ساز و کار مناسب بهره‌مندی کارشناسان، شاغلان و بهره‌برداران بخش کشاورزی از پوشش بیمه اجتماعی، روز پنج‌شنبه ۱مهرماه۱۴۰۰ با حضور رییس، سرپرست معاونت مالی و اداری، مجری امور شاغلین حرفه‌ای استان سازمان و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان اصفهان در محل سازمان برگزار شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان اصفهان در این نشست تصریح کرد، بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به دنبال گسترش چتر بیمه اجتماعی در کشور است تا اشخاص واجد شرایط از جمله کارشناسان کشاورزی و کشاورزان با حفظ کرامت در ایام بازنشستگی و سالمندی حقوق مناسبی داشته باشند.

مهندس ابارشی افزود، بیمه روستایی و عشایری فرصت بزرگی برای جامعه است است که نیاز به تبیین دارد و عدم آگاهی از این بیمه باعث شده است که قشر وسیعی از جامعه از آثار و مزایای مفید این بیمه دور باشند.

وی با تاکید بر این‌که هزینه بالای برخی از بیمه‌ها عامل بازدارنده مهم در عدم تمایل افراد به بیمه است افزود صندوق بیمه اجتماعی با درنظر گرفتن سطوح مختلف درآمدی این مشکل را حل کرده است.

مهندس ابارشی با اشاره به این‌که توسعه بیمه اجتماعی از برنامه‌های راهبردی دولت است، اظهار داشت دولت توجه ویژه‌ای به توسعه بیمه اجتماعی دارد و دو برابر حق بیمه را به عنوان کارفرما در جامعه هدف صندوق پرداخت می‌کند.

مهندس تقی‌پور رییس سازمان نیز با تاکید بر ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌مندی اعضا و کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، به سوابق همکاری دو مجموعه اشاره کرد و افزود سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان آمادگی دارد در راستای فرهنگ‌سازی بیمه و ایجاد بستر بهره‌مندی متقاضیان، از مزایای بیمه اجتماعی، ضمن برگزاری نشست‌های تخصصی، ترویجی و آموزشی، از ظرفیت توانمند شبکه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی که مورد اعتماد بهره‌برداران در سطح استان هستند نیز استفاده کند و خدمات بیمه‌ای مورد نیاز کشاورزان را از طریق این شبکه وسیع در اختیارشان قرار دهد.

در این جلسه، اعطای مجوز کارگزاری بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به سازمان، برگزاری نشست‌های ترویجی و توجیهی به صورت مجازی برای اعضای سازمان و استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای ارایه خدمات بیمه‌ای به کشاورزان استان مورد توافق قرار گرفت.

شایان ذکر است بر اساس تبصره (۷) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کارکنان مراکز موضوع این قانون (کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، مراکز تلقیح مصنوعی، شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی- اجرایی- مدیریتی- مالی و بیمه- اقتصادی- بازرگانی و کشاورزی) در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست‌هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند.