کسب رتبه نخست استان اصفهان در ثبت گزارش دوره‌ای مسوولان فنی واحدهای گل‌خانه‌ای به عنوان پشتیبانان تولید، در سامانه سانکا

بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، استان اصفهان تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در مقایسه با سایر استان‌های کشور، رتبه نخست ثبت گزارش دوره‌ای مسوولان فنی واحدهای گل‌خانه‌ای در سامانه سانکا را به خود اختصاص داده است. به نحوی که ۳۷درصد مجموع تعداد گزارش‌ها و ۳۰درصد سطح زیر کشت گزارش‌های ثبت شده در کل کشور، توسط مسوولان فنی واحدهای تولید محصولات گل‌خانه‌ای استان اصفهان صورت پذیرفته است.

شایان ذکر است ارایه گزارش عملکرد مسوولان فنی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سامانه سانکا بر اساس تکلیف مندرج در تبصره (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره‌روی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با هدف:

۱به‌کارگیری اصول، معیارها، ضوابط و مقررات مرتبط در واحد تولیدی.

۲مستندسازی و ثبت گزارش فعالیت‌های واحد تولیدی در سامانه برخط.

۳مشارکت در برنامه‌های آموزشی سازمان با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت.

۴حضور در واحد تولیدی متناسب با نوع قرارداد.

۵ارایه راه‌کار در جهت رفع مشكلات فنی واحد تولیدی.

صورت می‌پذیرد که با ثبت گزارش عملکرد مسوولان فنی در سامانه سانکا، قابل نظارت و پایش می‌باشد.

طرح ثبت گزارش مسوولان فنی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سامانه سانکا، از بهمن۱۳۹۹ و پس از ایجاد زیرساخت فنی برای ثبت گزارش‌های الکترونیک، تهیه بانک اطلاعات مسوولان فنی و اطلاع‌رسانی اجرای طرح آغاز و اجرا شده است و مسوولان فنی گل‌خانه موظف هستند اطلاعات مربوط به دوره کشت محصولات گل‌خانه‌ای را مطابق فرم‌های تعبیه شده از منوی “گزارش‌دهی مسوولان فنی گل‌خانه” در این سامانه تکمیل کنند و از این طریق اهدافی از جمله:

۱تهیه بانک اطلاعات واحدهای تولید محصولات گل‌خانه‌ای.

۲جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و جلوگیری از انعقاد قراردادهای صوری.

۳مدیریت لازم بر بازار و زمان عرضه محصولات تولیدی از طریق دسترسی به اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت محصولات گل‌خانه‌ای.

۴ایجاد بستر تولید محصولات سالم گل‌خانه‌ای.

۵مدیریت زمان مناسب کشت، مدیریت کاشت، مدیریت میزان تولید.

۶کنترل تنش‌های محیطی، آفات و بیماری‏‌های غالب در واحدهای گل‌خانه‏‌ای با مشخص شدن میزان تولید محصولات گل‌خانه‏‌ای در هر منطقه از کشور.

محقق خواهد شد.