کسب رتبه نخست در صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ توسط استان اصفهان

مهدی تقی‌پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر (اصفهان) با اشاره به این‌که تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی نیازمند توجه به دو شاخص “دانش” و “تقویت جریان ورود سرمایه‌های مردمی” به این بخش است افزود: با استفاده از دانش کارشناسان کشاورزی دارای پروانه اشتغال معتبر، استان اصفهان در افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات کشاورزی در رتبه‌های نخست کشور قرار دارد و با تسهیل و روان‌سازی مراحل اداری، طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۹۳ مجوز در بخش کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صادر شده است که استان اصفهان از این حیث با اختلاف رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و در این بین تعداد ۳۴۴ مجوز تاسیس گل‌خانه با زمان‌بری ۲۴ روز برای متقاضیان صادر شده است که با تلاش کارکنان و اعضای سازمان، کاهش چشمگیری در زمان صدور مجوزها روی داده است.