دستورالعمل اجرایی ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز نگهداری و پرورش کبوتر

به آگاهی اعضای محترم و بهره برداران بخش کشاورزی می رساند:

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛ دستورالعمل اجرایی ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری “مراکز نگهداری و پرورش کبوتر” را به منظور اجرا با رعایت کلیه ضوابط و مقررات فنی، بهداشتی و زیست محیطی ابلاغ کرد.

فایل مربوط به این دستورالعمل به منظور مشاهده و بهره برداری در زیر قابل دانلود می باشد: